Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „Nariadenie“).

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

INSOMNIA&SLEEP s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava, Slovenská republika, IČO:53594339, e-mail: info@naturalne.sk, tel. č. +421 948 074807.

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, miesto podnikania, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • osobné údaje potrebné na vytvorenie užívateľského účtu: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, miesto podnikania, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • cookies pre zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie, uchovávanie a využívanie osobných údajov na vybavenie objednávky, vedenie účtovníctva a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie (napr. reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, zabepečenie bezchybnej funkčnosti a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

 • plnenie zmluvy za účelom vybavenia objednávky,
 • plnenie zákonných povinností,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s marketingom,
 • súhlas dotknutej osoby udelený Prevádzkovateľovi najmä, nie však výlučne, za účelom marketingu.

5. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

 • prepravné a kuriérske spoločnosti,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • advokátske kancelárie,
 • orgány verejnej moci,
 • ďalší príjemcovia, ktorí poskytujú služby pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

6. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje sú prenášané iba do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

7. Doba uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky sú uchovávané po dobu od začiatku zmluvného vzťahu a najmenej 5 rokov od vybavenia objednávky,
 • osobné údaje potrebné na zriadenie užívateľského účtu sú uchovávané, kým nie je užívateľský účet zrušený,
 • osobné údaje uchovávané za účelom marketingu alebo v iných prípadoch, kde bol udelený súhlas dotknutej osoby, sú uchovávané, kým nie je súhlas odvolaný,
 • osobné údaje uchovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa sú uchovávané, kým neodpadne právny základ ich spracúvania.

8. Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.https://dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie jej budú poskytnuté iba za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

9. Zásady používania cookies

Naše stránky používajú cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite tieto webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie podmienok používania.

Čo sú to cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Ako a prečo používame cookies?

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics. Tieto služby sú integrované do stránok preto, aby sme lepšie chápali čo vám na našich stránkach prináša najväčší úžitok, a pretože ich považujeme za plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies Google

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookie uložený na Vašom zariadení.  Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť webových stránok.

usetrite postovne

doprava 30

ty si naturalne

Pridajte sa k naším odberateľom a buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich novinkách, akciách a exkluzívnych ponukách.

Rešpektujeme vaše súkromie. Prihlásením na odber súhlasíte s podmienkami pre ochranu osobných údajov